Ay: Temmuz 2020

EL MUHSİ

Yazar Kuran ve Sünnet

EL MUHSİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Yaratmış olduğu her şeyin sayısını tek tek bilen O’dur. Varlığı bütün…

EL HAMİD

Yazar Kuran ve Sünnet

EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık…