Temmuz 2021
  • Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım, kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim

    Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım, kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim

  • Müminler ancak öyle kimseler ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir, yanlarında Allah’ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetler imanlarını arttırır

    Müminler ancak öyle kimseler ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir, yanlarında Allah’ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetler imanlarını arttırır