Rabbimiz, indirdiğine inandık, peygambere tabi olduk, bizi şahitlerle beraber yaz

 Rabbimiz, indirdiğine inandık,  peygambere tabi olduk, bizi şahitlerle beraber yaz