Büyük zorluklar karşısındaki zikrimiz; “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir”

5 Şubat 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0