Babanın oğlu için duası, peygamberin ümmeti için duası gibi makbuldür

29 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0