Babanın oğlu için duası, peygamberin ümmeti için duası gibi makbuldür

25 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0