Allah’a teslim olmuş bütün erkek ve kadınlar, … işte Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır

 Allah’a teslim olmuş bütün erkek ve kadınlar, … işte Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır