Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle, onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur

Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle, onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur

Müslümanım diyen insanların hayatına toplum değil, modacılar değil, işin sömürüsünden yana olanlar değil, toplumu sadece dünyacı yapmak isteyenler de

Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener, sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener
Allah’ın yardımı ve Allah’a güvenme
Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur
Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının birbirlerini uykusuzluk ve ateş içerisinde kalmaya çağırdığı bir vücut gibidirler

Müslümanım diyen insanların hayatına toplum değil, modacılar değil, işin sömürüsünden yana olanlar değil, toplumu sadece dünyacı yapmak isteyenler değil, sadece bizi yaratan, bizi bu dünyaya getiren Allah şekil verecektir.

Biz sadece Allah’ın istediği şekilde bir hayat yaşamak zorundayız, sadece Allah’ı memnun etmek zorundayız. Bizim üzerimizde egemen olan sadece Rabbimizdir. Hayatımızı takvaya bina ederek yaşamak zorundayız.

Üzerimize giyeceğimiz elbiselerimizi takvâya yönelik, takvâya uygun giymek, takvâya götürücü olarak giymek zorundayız.