ahzab 72

Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korkturlar, Onu insan yüklendi

21 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı