Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, fakat O, Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur

 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, fakat O, Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur