ahzap 72

Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler, onu insan yüklendi

12 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı