Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir

Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir

Eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir, şayet onları kimse görmeden fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve bu bir kısım günahların silinmesine vesile olur
İşte Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır
Yarışanlar cennetteki nimetler için yarışsınlar
Allah emrinde galiptir, üstün olandır. Fakat insanların çoğu bilmezler