En hayırlı ümmet; iyiliği emreder, kötülüğü men eder

En hayırlı ümmet; iyiliği emreder, kötülüğü men eder

Allah’ın rahmet edeceği kimseler
Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız
Ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız, zalimin elini tutup, onu tam olarak hakka döndürürsünüz ya da …
İyiliği emredip de kendisi yapmaz, kötülükten sakındırıp da kendisi onu yaparsa cehenneme atılır