Sadece Allah’a güven ve tevekkül et

Sadece Allah’a güven ve tevekkül et

Onlar, Allah’ın yanı sıra başka bir ilaha yalvarmazlar, haksız yere cana kıymazlar, zina etmezler
Yaşatan da, öldüren de Allah’tır, Allah, yaptıklarınızı görmektedir
Tüm insanlık tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı
Onlar; Ayakta iken, Otururken, Yanları Üzerinde iken Allah’ı Anarlar