Allah’ın yardımı ve Allah’a güvenme

 Allah’ın yardımı ve Allah’a güvenme