Rabbim bizi cehennem azabından koru

 Rabbim bizi cehennem azabından koru