Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin

Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin

Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırsa aralarını düzeltin
Dininden kim dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve onların O’nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet ge­tirir.
Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla, bizi takva sahiplerine önder kıl
Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur