Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem) ki bunlar kitabın özüdür, diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih)

 Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem) ki bunlar kitabın özüdür, diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih)
Yapılan Yorumlar