ali imran 7

Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem) ki bunlar kitabın özüdür, diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih)

6 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0