Alim ve Abid

 Alim ve Abid

“Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.” Sonra Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hayrı öğretenlere dua ederler.” (Tirmizi, İlim, 19)

Âlimler ve âbidler Allah (c.c) katında üstün insanlardır. Alim olan başkasına faydası olmasından dolayı âbid olandan daha üstündür. Çünkü âbidin ameli de faziletli olmakla beraber ibadeti kendisi içindir.

Âlim, Kuran ve Sünneti öğrenen, bunların gereğini hakkıyla yerine getiren ve başka insanlara da öğreten kimsedir.

Âbidler de kendilerine farz olan bilgileri öğrendikten sonra, bunun dışında kalan vakitlerini Allah’a ibadetle geçirirler.

Âlimin ilim öğrettiği her insan, öğrendiği ilim sayesinde dolaylı olarak ta başkalarına iyilikle bulunur, bundan da her canlı faydalanır. Bu nedenle insanlığa ve tüm yaratılmışa fayda veren âlim için tüm maklukat dua eder.

Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettikleri kitapları alimler öğrenerek hıfzedip korumaları, emirlerini ve yasaklarını öğrenip insanlara öğretmeleri sebebiyledir.

İbadetlerin ve kulluğun sağlıklı şekilde yapılması için önce ilim sonra amel gelir. Çünkü bilinmeyen bir konu hakkıyla yerine getirilemez. Çağımız müslümanlarının en büyük sorunu da ilimsiz amele yönelmeleridir.

İlmin üstünlüğü bildiği ile amel edip etmediği ile, Peygamber efendimize ne derece uyduğu ile ölçülür.

İlim sahibi bildiği ile amel etmez ise kendisine alim denmez kitap yüklü eşekler ifadesi kullanılır. İlimsiz amel, amelsiz de ilim olmaz.

“Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar.” (Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13)

Allah (c.c.) alimlerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, AMİN.