Allah’ın dostlarına korku yoktur, üzüntü de çekmeyecekler.

Hiç bir güç Allah’tan güçlü değildir, şeytan sadece kendi dostlarını korkutur
Allah’ın kullarına yükleyeceği yük ancak kulların güç yetireceği kadardır
Onlar doğru kimselerin ta kendileridir
İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz