Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir

1 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı