Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir

 Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir