Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir

5 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı