Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar

15 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı