Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar

6 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı