Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar

 Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar