Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar

2 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı