ankebut 45

Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar

27 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı