ankebut 45

Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar

4 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı