Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar

 Muhakkak ki, namaz,  hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar

“Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah´ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut 45)