“Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz iyi davrananlarla beraberdir.”

3 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı