araf 167

Doğrusu Rabbin, cezayı çabucak verendir, aynı zamanda da çok acıyan ve bağışlayandır

28 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı