Allah’ın kullarına yükleyeceği yük ancak kulların güç yetireceği kadardır

 Allah’ın kullarına yükleyeceği yük ancak kulların güç yetireceği kadardır