EL MUKADDİM

Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren “Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr, 5. Ayet Meali) Her şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayandır. Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da öne geçirir. Allah, Devamı…

EL MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan. “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45. Ayet Meali) Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği Devamı…