EL MECİD

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Sonsuz yücelik sahibi, şan ve şerefi nihayetsiz yüce, ihsanı bol olan. Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir. Zâtı şerefli, ef’âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan yüce Mevla. Bu esma isminin manasında iki Devamı…

EL VEDUD

Anlamı, açıklaması ilgili ayet, hadisler ve duası; Yarattığı mahlûkatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyen. İyilik yapanı seven, iyilik eden insanlara da ihsan eden, onları rahmetine ve rızasına erdiren. “Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O’na sığının. Çünkü Rabbim Rahim’dir, Vedud’dur.” (Hud, 90. Ayet Meali) O Devamı…