EL KUDDÜS

Noksanlıklardan pâk olan : Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî. Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz… Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına geliyor. O’nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün değildir. Kullar hata yapma sıfatına haizdir. Fakat Mevla ise Devamı…

EL MELİK

Her şeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı. Görüne ve görünmeyen alemlerin sahibi. Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı. Allah’ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O’na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır. Melik ismi, gerçek anlamda her yönüyle Devamı…