Kuran ve Sünnet
 • Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar

  Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar

 • Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat

  Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat

 • Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar, işte onlar salihlerdendir

  Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar, işte onlar salihlerdendir

 • Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir

  Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir