Kuran ve Sünnet
 • İyilik yapana siz de iyilik yapın, gücünüz yetmezse ona dua edin

  İyilik yapana siz de iyilik yapın, gücünüz yetmezse ona dua edin

 • Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir

  Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir

 • Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır, cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir

  Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır, cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir

 • Müminler, yalana şahitlik etmezler, boş şeylerle, lüzumsuz şeylerle karşılaştıkları zaman da güzellikle oradan, o ortamdan geçip giderler

  Müminler, yalana şahitlik etmezler, boş şeylerle, lüzumsuz şeylerle karşılaştıkları zaman da güzellikle oradan, o ortamdan geçip giderler