Yazar: Kuran ve Sünnet

EL VASİ

Yazar Kuran ve Sünnet

Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan Allah. “Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik…

EL MUCİB

Yazar Kuran ve Sünnet

Duaları kabul eden O’dur. Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt verendir. Kulların dua ettiğinde ona cevap…