ER RAKİB

Gözetleyip kontrol eden. Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını ecrini ve mükâfatını mutlak verir. “Allah her şeyi Devamı…

EL KERİM

Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir. Allah’u Teâla her çeşit iyiliği veren, tüm erdemleri kullarına bolca ikram ederek dağıtan Kerîm O’dur. “Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.” (Bakara, 261. Ayet Meali) Kuran kalplere şifadır. Yüce kitabımız bizler için çok kıymetlidir çünkü Rabbimizin Devamı…