Kuran ve Sünnet
 • Yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerinin sonlarının ne olduğunu ve Allah’ın onları helak ettiğini hiç görmüyorlar mı?

  Yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerinin sonlarının ne olduğunu ve Allah’ın onları helak ettiğini hiç görmüyorlar mı?

 • Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz

  Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz

 • Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış, göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş, dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir,yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır

  Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış, göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş, dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir,yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır

 • Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir; selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana elhamdülillah derse yerhamukellah demek

  Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir; selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana elhamdülillah derse yerhamukellah demek