Kuran ve Sünnet
  • Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır, harcamaya geçimini üstlendiklerinden başla, sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir

    Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır, harcamaya geçimini üstlendiklerinden başla, sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir

  • Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti, eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın ÖF bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle

    Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti, eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın ÖF bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle

  • Allahım, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, fitnelerden ve kabir azabından sana sığınırım

    Allahım, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, fitnelerden ve kabir azabından sana sığınırım