Sen onların milletine girin­ceye kadar yahudi ve hıristiyanlar asla senden razı ola­cak de­ğillerdir

7 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı