Sen onların milletine girin­ceye kadar yahudi ve hıristiyanlar asla senden razı ola­cak de­ğillerdir

11 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı