Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz

Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz

Bakara 156

iki topluluğun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah’ın izni ile gerçekleşti, bu musibet Allah’ın müminleri belirlemesi için meydana geldi
Kardeşinin uğradığı felaket ve musibete sevinme
Allah’ım verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın gelebilecek felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak her türlü işlerden sana sığınırım. (müslim zikir 96)
Dua ediniz ve salihlerin duasını almaya bakınız

Bakara 156