Bakara 178

Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı)

10 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı