Bakara 178

Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı)

14 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı