Bakara 180

Eğer bir hayır (bir mal) bırakılacaksa, babası, anası, ve en yakın akrabası için uygun bir şekilde vasiyet etmek müttakıler üzerine bir hak olarak farz kılındı

14 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı