Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı

 Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı