Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı

24 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı