Kim hasta ve yolcu olursa, Allah kolaylık diler, zorluk dilemez

12 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı