Kim hasta ve yolcu olursa, Allah kolaylık diler, zorluk dilemez

24 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı