bakara 254

Hiç bir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, Allah yolunda harcayın

19 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı