bakara 254

Hiç bir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, Allah yolunda harcayın

23 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı