bakara 256

Dinde zorlama yoktur

20 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı