Yaptığınız hayırları başa kakarak ve inciterek boşa çıkarmayın

8 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı