bakara 264

İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın

24 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı