bakara 264

İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın

20 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı