bakara 269

Allah, hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir

21 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı