bakara 269

Allah, hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir

25 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı