Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir

Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir

Muhtaçlar bulunduğu müddetçe ihtiyaç fazlası mallar yoksullara verilmeli
Hiç bir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, Allah yolunda harcayın
Harcama orta yol; ne israf ne de cimrilik
Sevdiğiniz şeyden sadaka vermedikçe siz cennete giremezsiniz