bakara 272

Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir

27 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı