bakara 272

Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tastamam ödenir

23 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı