bakara 273

Allah, kendi yolunda yaptığınız her harcamayı mutlaka bilir

1 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı