Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse bunların ecirleri Rableri yanındadır, Onlara korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır

 Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse bunların ecirleri Rableri yanındadır, Onlara korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır

Bakara 62