Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse bunların ecirleri Rableri yanındadır, Onlara korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır

9 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı