Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?

6 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı