İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

21 Şubat 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı