İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

9 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı