Birbirinizin kusurları araştırmayın, çekiştirmeyin. Zannın bir kısmı günahtır.

Hiç bir güç Allah’tan güçlü değildir, şeytan sadece kendi dostlarını korkutur
“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının”
Zannın çoğundan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır
Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz