Boş söz işittiğiniz zaman ondan yüz çevirin

Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır
Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulu’l emre (idarecilere) de, herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resülüne arz edin
İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın
Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme